Rzeczpospolita Polska

SKN Odnawialnych Źródeł Energii „BioEnergia”

logo

SKN Odnawialnych Źródeł Energii „BioEnergia”

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
Instytut Inżynierii Rolniczej

Opiekun:

prof. dr hab. inż. Jerzy Bieniek
e-mail:
tel.: 71 320 5721

dr inż. Arkadiusz Dyjakon
e-mail:
tel.: 71 320 5946

Facebook:

https://www.facebook.com/bioenergiaup/


SKN „BioEnergia” zrzesza studentów zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy w tematyce odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami i szeroko rozumianej ochrony środowiska.

Członkowie SKN „BioEnergia” realizują różne tematy badawcze, przeprowadzają teoretyczne analizy oddziaływania wybranych rozwiązań i technologii na środowisko naturalne, wykonują analizy ekonomiczne, a także biorą udział w projektowaniu urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych. Wyniki swoich prac prezentują na konferencjach krajowych i zagranicznych przeznaczonych dla studentów oraz kół naukowych.

Koło organizuje także wycieczki i obozy naukowe, podczas których studenci zapoznają się z rzeczywistymi obiektami energetycznymi wykorzystującymi do produkcji ciepła i energii elektrycznej źródła niekonwencjonalne, co pozwala na weryfikowanie wiedzy teoretycznej oraz pogłębienie wiadomości praktycznych.

Członkowie koła są również zaangażowani w inne akcje służące propagowaniu źródeł odnawialnych, gospodarki odpadami i ochrony środowiska naturalnego – uczestniczą w dniach otwartych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz różnego typu festiwalach nauki organizowanych dla społeczności pozaakademickiej.