Rzeczpospolita Polska

SKN Nauk Ekonomicznych i Społecznych „INES”Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
ul. Grunwaldzka 53
50-357 WrocławOpiekunowie

dr Krzysztof Prymon
tel. 71 320 1801
e-mail:

Studenckie Koło Nauk Ekonomicznych i Społecznych „INES” bierze początek z sekcji doradców rolnictwa w ramach Koła Ekonomistów. Sekcja ta powstała jesienią 1973. W lutym 1983 roku, z inicjatywy grupy seminaryjnej doradców rolnictwa, powstało Koło Doradców Rolnictwa, natomiast decyzję o zmianie jego nazwy na Studenckie Koło Nauk Ekonomicznych i Społecznych „INES podjęli studenci w oparciu o Statut Koła, w listopadzie 2010 roku. Ze względów proceduralnych nowa nazwa zaczęła obowiązywać z początkiem roku akademickiego 2011/2012.

Studenckie Koło Nauk Ekonomicznych i Społecznych „INES” liczy obecnie ponad 50 członków, w swej działalności kontynuuje tematykę naukową podjętą w latach ubiegłym oraz realizuje nowe tematy badawcze wynikające ze zmieniających się uwarunkowań społecznych i oczekiwań studentów, bo to oni tworzą Koło.


W ostatnim czasie aktywność naukowa Koła skupia się wokół następujących zagadnień:

  1. Postawy studentów Uniwersytetu Przyrodniczego wobec pracy,
  2. Dodatkowe źródła dochodu rolników prowadzących gospodarstwa na terenach podgórskich woj. dolnośląskiego,
  3. Strefa Euro – Bilans korzyści i zagrożeń w opinii mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego i dolnośląskiego,
  4. Wpływ globalizacji na rozwój woj. dolnośląskiego i Polski,
  5. Wpływ globalnego kryzysu na sytuację ekonomiczną rodzin studentów Uniwersytetu Przyrodniczego,
  6. Proces zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach,
  7. Stan świadomości ekologicznej mieszkańców woj. łódzkiego i dolnośląskiego,
  8. Wykorzystanie mechanizmów WPR przez gospodarstwa zlokalizowane w woj. opolskim i dolnośląskim,
  9. Rozwój gospodarstw ekologicznych i rolnictwa ekologicznego na obszarze woj. dolnośląskiego.