Rzeczpospolita Polska

SKN Botaników i Ekologów Roślin „Moroszka"Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Katedra Botaniki i Ekologii Roślin
pl. Grunwaldzki 24A
50-363 Wrocław

Strona www:  http://botanicy.up.wroc.pl

Opiekunowie:

Obszar florystyki
dr inż. Magda Podlaska

tel. 71 320 1603
e-mail:  
Obszar ekologii
dr inż. Justyna Sołtysiak
tel. 71 320 1615
e-mail:
Studenckie Koło Naukowe Botaników i Ekologów Roślin „Moroszka" skupia studentów interesujących się botaniką oraz ekologią. Członkowie SKN mogą prowadzić badania w obrębie dwóch obszarów tematycznych: florystyki i ekologii.

 Zainteresowania SKN skoncentrowane są głównie na:
  • badaniach flory rodzimej i obcej, w tym synantropijnej,
  • zależnościach występujących pomiędzy roślinami a ich środowiskiem