Rzeczpospolita Polska

SKN Botaników i Ekologów Roślin „Moroszka"Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Katedra Botaniki i Ekologii Roślin
pl. Grunwaldzki 24A
50-363 Wrocław

Strona www:  http://botanicy.up.wroc.pl
FB:  www.facebook.com/SKN-Botaników-i-Ekologów-Roślin-Moroszka

Opiekunowie:


Obszar florystyki
dr inż. Magda Podlaska
tel. 71 320 1603
e-mail:

Obszar ekologii
dr inż. Justyna Sołtysiak
tel. 71 320 1615
e-mail:

Obszar ochrony przyrody

dr inż. Daniel Pruchniewicz
tel. 71 320 1588
e-mail:

Studenckie Koło Naukowe Botaników i Ekologów Roślin „Moroszka" skupia studentów interesujących się botaniką, ekologią oraz szeroko pojmowaną ochroną przyrody. Członkowie SKN mogą prowadzić badania w obrębie trzech obszarów tematycznych: florystyki, ekologii oraz ochrony przyrody.

 

Zainteresowania SKN skoncentrowane są głównie na:

  • badaniach flory rodzimej i obcej, w tym synantropijnej,
  • zależnościach występujących pomiędzy roślinami a ich środowiskiem,
  • wpływie człowieka na stan populacji wybranych gatunków rzadkich.