Rzeczpospolita Polska

SKN Entomologów „Skorek”

logo

SKN Entomologów „Skorek”

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
Katedra Ochrony Roślin
Zakład Entomologii Rolniczej

Opiekunowie:

dr hab. inż. Jacek Twardowski, prof. nadzw.
e-mail:
tel.: 71 320 1760

mgr inż. Michał Jasiński
e-mail:

mgr inż. Marcin Cierpisz
e-mail:

Facebook:

https://www.facebook.com/Skorek-SKN-346903305514594/?fref=ts


SKN Entomologów „Skorek” skupia się na życiu i ekologii stawonogów, głównie owadów i pajęczaków. Prowadzi badania dotyczące behawioryzmu owadów w ich naturalnych siedliskach oraz ocenia wpływ czynników antropogenicznych na ich występowanie. Poszukuje metod na zwiększanie liczebności owadów pożytecznych, w tym zapylających. Prowadzi działania na rzecz ochrony zagrożonych gatunków owadów.

Studenci poszerzają swoją wiedzę dotyczącą owadów i ochrony środowiska przyrodniczego w trakcie cyklicznych spotkań, prac badawczych oraz wyjazdów naukowych w kraju i za granicą. Swoje osiągnięcia prezentują na wystawach, konferencjach naukowych oraz w publikacjach w czasopismach.