Rzeczpospolita Polska

SKN Medyków Roślin "Armillaria"Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Katedra Ochrony Roślin
Zakład Fitopatologii
pl. Grunwaldzki 24A
50-363 Wrocław

e-mail:


Opiekun
dr inż. Ewa Moszczyńska
tel. 71 320 1702
e-mail:
   

Misją SKN jest możliwość poszerzania wiedzy z zakresu fitopatologii i mikologii przez studentów kierunków rolniczych i przyrodniczych, a także popularyzacja wiedzy z tego zakresu. Tematyka badawcza obejmuje:
  • zanieczyszczenia mikologiczne powietrza pomieszczeń użyteczności publicznej (np. w akademikach),
  • rodzaje występujących grzybów w lodówkach, w papierosach oraz na śluzówkach jamy ustnej i nosowej osób zatrudnionych w laboratorium mikologicznym,
  • wpływ biostymulatorów na rozwój in vitro grzybów patogenicznych dla roślin,
  • występowanie jemioły we wrocławskich parkach śródmiejskich,
  • analizę mikologiczną powietrza i gatunki hub występujących na szlakach turystycznych.

Badania którymi się zajmują członkowie Koła wnoszą do nauki jak i życia nową wiedzę, którą można z powodzeniem wykorzystać do poprawy standardu życia ludzi.

Rokrocznie studenci pomagają przy organizacji Festiwalu Nauki. W Puszczy Białowieskiej pomagali przy zbieraniu i oznaczaniu grzybów oraz przy organizacji Wystawy Grzybów Puszczy Białowieskiej. Przeprowadzali szkolenia dla działkowców z zakresu ochrony roślin na ogródkach działkowych i w ogrodach przydomowych.

Koło nawiązało ścisłą współpracę z Ogrodem Botanicznym we Wrocławiu, w którym prowadzi badania mikologiczne i fitopatologiczne.