Rzeczpospolita Polska

SKN Genetyków i Hodowców Roślin
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa
pl. Grunwaldzki 24A
50-363 Wrocław


Opiekunowie:
dr inż. Renata Galek
tel.
71 320 1834
e-mail:

dr inż. Kamila Nowosad
tel
. 71 320 1821
e-mail
:   

Zainteresowania członków Koła skierowane są na wykorzystanie markerów molekularnych oraz technik kultur in vitro w genetyce i hodowli roślin. Uczestniczą w wędrownych obozach naukowych organizowanych w różnych częściach Polski, gdzie między innymi poszukują i zbierają miejscowe odmiany uprawne. W ten sposób wzbogacają kolekcje roślin w szereg cennych materiałów, a niejednokrotnie rzadkie już odmiany są przekazywane hodowcom. W okresie roku akademickiego członkowie Koła uczestniczą w programach badawczych, przeprowadzają doświadczenia laboratoryjne i obserwacje polowe np. zapoznają się z hodowlą i uprawą różnych ziół, a także produkcją konkretnych preparatów zielarskich. Członkowie Koła poznają także zasoby genowe np. Arboretum w Kórniku.