Rzeczpospolita Polska

SKN Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska

logo

SKN Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska

Opiekunowie:

dr inż. Agnieszka Medyńska-Juraszek
e-mail:
tel.: 71 320 56 30

dr inż. Jarosław Waroszewski
e-mail:
tel.: 71 320 56 37

http://skngios.up.wroc.pl/


Facebook:

https://www.facebook.com/SKN-Gleboznawstwa-i-Ochrony-Środowiska-360347493995100/?fref=ts


SKN Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska zajmuje się szeroko pojętymi naukami o glebie, w tym genezą, klasyfikacją oraz degradacją gleb. Do głównych problemów badawczych podejmowanych w ostatnich latach należą: monitoring środowiska glebowego Karkonoskiego Parku Narodowego i Parku Narodowego Gór Stołowych, analiza środowiska glebowego jaskiń Tatrzańskiego Parku Narodowego, paleośrodowiskowe zmiany zarejestrowane w torfowiskach Gór Stołowych, rozwój gleb w plejstocenie i holocenie ze szczególnym uwzględnieniem gleb poligenetycznych i wytworzonych z pyłów eolicznych, mineralogia poziomów placic, funkcjonowanie mad rzecznych w dolinach górskich Sudetów.

Członkowie koła interesują się także problemami wynikającymi z zanieczyszczenia obszarów pogórniczych, będących w trakcie i po rekultywacji (m.in. rejon Wałbrzycha, Rudaw Janowickich, Miedzianki), sekwestracją węgla w środowisku glebowym, wykorzystaniem biocharu do celów ogrodniczych i rolniczych jako materiału użyźniającego. Organizują corocznie turystyczne piesze rajdy górskie w okresie jesieni i wiosny, mające na celu integrację środowiska akademickiego, jak również urządzają kameralne spotkania andrzejkowe, karnawałowe i wigilijne.

logo

logo

logo