Rzeczpospolita Polska

SKN Inżynierii Rolniczej

logo

SKN Inżynierii Rolniczej

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
Instytut Inżynierii Rolniczej

Opiekunowie:

dr inż. Beata Cieniawska
e-mail:
tel.: 71 320 57 13

dr inż. Marek Brennensthul
e-mail:
tel.: 71 320 58 27


https://www.facebook.com/SKN.IR.UPWr/SKN Inżynierii Rolniczej kontynuuje działalność Koła Naukowego Mechanizatorów Rolnictwa, założonego w listopadzie 1966 r. przy Wydziale Rolniczym.

Obecnie SKN Inżynierii Rolniczej zrzesza studentów zainteresowanych tematyką projektowania, produkcji i eksploatacji maszyn i pojazdów rolniczych oraz nowoczesnych technologii stosowanych w rolnictwie.
W ramach aktywności naukowej SKN Inżynierii Rolniczej studenci uczestniczą w badaniach polowych i laboratoryjnych, w następujących obszarach:
  • eksploatacja sprzętu rolniczego,
  • technika ochrony roślin,
  • bezpieczeństwo pracy w rolnictwie,
  • zastosowanie nowoczesnych systemów teleinformatycznych w rolnictwie.

Wyniki badań są prezentowane przez studentów w formie referatów i plakatów podczas konferencji zarówno w Polsce, jak i w krajach europejskich.
Studenci SKN Inżynierii Rolniczej uczestniczą również w wyjazdach do krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych oraz przedsiębiorstw usługowych, handlowych i produkcyjnych związanych w swojej działalności z inżynierią rolniczą. Członkowie Koła pełnią rolę współorganizatorów cyklicznych seminariów naukowo – szkoleniowych, dzięki czemu doskonalą swoją wiedzę i umiejętności w zakresie techniki rolniczej.
Studenci Koła biorą udział w licznych wydarzeniach promujących Naszą Uczelnię i Wydział.
Ponadto studenci SKN IR dążą do integracji poprzez uczestnictwo w spotkaniach i wyjazdach realizowanych w mniej formalnej atmosferze.
Przynależność studentów do SKN Inżynierii Rolniczej umożliwia im doskonalenie swoich zainteresowań naukowych i pozanaukowych, a także gruntownie i wszechstronnie przygotowuje do przyszłego życia zawodowego.

skn_inz_rol3
skn_inz_rol2
skn_inz_rol1
skn_inz_rol