Rzeczpospolita Polska

SKN Szczegółowej Uprawy Roślin „Koniczynka”Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin
pl. Grunwaldzki 24A
50-363 Wrocław


Opiekun
dr inż. Anna Wondołowska-Grabowska
tel.
71 320 1634
e-mail:


Głównym celem członków Koła jest zdobycie jak największej wiedzy n temat uprawy roślin oraz podzielenie się z innymi wiedzą, którą sami zdobyli . Zajmują się również dziedzinami pokrewnymi i nie jest im obca tematyka wykorzystania „zielonej energii”, sprawy dopłat z Unii Europejskiej, czy tez rozwój obszarów wiejskich. Faktem jest, że poza teorią bardzo ważna jest praktyka. Dzięki temu, że Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin prowadzi swoje doświadczenia w Zakładzie Doświadczalnym Pawłowice, studenci mają możliwość poznania uprawy roślin „od kuchni”.