Rzeczpospolita Polska

Ubezpieczenia, opieka zdrowotna

plik PDF Warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na rok akademicki 2019/2020 plik PDF, 268.45 KB
2019-09-30 12:01

 


Ubezpieczenie zdrowotne

Student, który ukończył 26 lat, a nie pozostaje na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu (rodzic, opiekun, małżonek), ani też sam nie posiada ubezpieczenia z innego tytułu (np.: zatrudnienia) ma prawo do nieodpłatnej opieki medycznej. Musi jednak zgłosić to w swoim dziekanacie, który przekaże informację do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 


Opieka zdrowotna


Możesz wybrać dowolną przychodnię, uczelnia nie ma podpisanej umowy z konkretną placówką zdrowia. Studenci podczas studiów mogą korzystać również z usług lekarza pierwszego kontaktu (po złożeniu deklaracji) w dwóch niepublicznych przychodniach lekarskich znajdujących się w akademikach:

 • Prywatna Przychodnia Lekarska

  DS „Centaur”
  pl. Grunwaldzki 65
  tel. 71 328 01 08

  DS „Talizman”
  pl. Grunwaldzki 63
  tel. 71 322 03 69
Przychodnia ulokowana w DS Centaurze i DS Talizman oferuje usługi: lekarza pierwszego kontaktu z możliwością pełnej diagnostyki ultrasonograficznej i laboratoryjnej, stomatologa w gabinetach stomatologicznych (w tym gabinet chirurgii stomatologicznej), ginekologa w gabinetach ginekologicznych. Przychodnia dysponuje ultrasonografami nowej generacji: jeden z możliwością kompleksowej diagnostyki narządów rodnych i gruczołów piersiowych, drugi z trójwymiarowym obrazem z możliwością wykonania badań 3D i 4 D.

 

 • Centrum Zdrowia w DS „Raj"

  ul. Pautscha 5/7

  tel. 71 345 24 76

  W przychodni funkcjonuje lekarz pierwszego kontaktu oraz poradnie: neurologiczna, diabetologiczna, kardiologiczna, urologiczna, laryngologiczna i ginekologiczna. Przychodnia posiada nowoczesny ultrasonograf z głowicami do badań kardiologicznych, ginekologicznych i jamy brzusznej.

   

 

 Lista Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej
i niepublicznych przychodni powstałych z publicznych placówek