Rzeczpospolita Polska

Dla pracodawców


 

CZYM SŁUŻYMY PRACODAWCOM?

Udostępniamy studentom, absolwentom i doktorantom oferty pracy, praktyk oraz staży.

Obecnie podstawowym miejscem promocji ofert pracy, praktyk i staży jest strona internetowa Biura Karier UPWr. Dostęp do niego posiada całe środowisko akademickie naszej Uczelni, a zwłaszcza studenci, absolwenci oraz doktoranci. Jest to jednocześnie jedyne miejsce, w którym znajdują się wszystkie docierające do Uczelni oferty i pierwsze, w którym studenci rozpoczynają poszukiwanie.

Na tablicy informacyjnej Biura Karier zamieszczamy ogłoszenia, informacje o firmie oraz materiały reklamowe firm, które nawiązały z nami współpracę.

Na życzenie pracodawcy pracownik Biura Karier dokonuje wstępnej selekcji kandydatów.

W celu dodania ogłoszenia należy przesłanie ofertę pracy (stażu) praktyki (z wymaganiami wobec kandydata, opisem proponowanego stanowiska, danymi kontaktowymi pracodawcy, zaznaczonym terminem końca rekrutacji itp.) w formacie PDF na adres biuro.karier@upwr.edu.pl.

Organizujemy prezentację firm w Uczelni

Jeśli chcą Państwo zaprezentować swoje przedsiębiorstwo i konkretne oferty pracy czy programy praktyk i staży przed studentami, absolwentami lub doktorantami proponujemy skontaktować się z nami w celu uzgodnienia dogodnego dla obu stron terminu spotkania. Biuro Karier UP zapewnieni salę, promocję spotkania oraz zapisy uczestników.

Poprowadzenie szkoleń i warsztatów dla studentów, doktorantów i absolwentów

Spotkania tego typu cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród studentów i doktorantów naszej uczelni a Przedsiębiorstwu pozwalają zaprezentować firmę jak i ukazać praktyczne aspekty pracy w przedsiębiorstwie. Korzyścią płynącą z tego typu spotkań jest możliwość oceny kompetencji indywidualnych studentów. Jest to więc dobry sposób na znalezienie kandydatów na staże, praktyki lub na określone stanowisko pracy.