Rzeczpospolita Polska

Jak współpracować z wolontariuszem?


 

 

Dokładnie zapoznaj się z ideą programu Wolontariusz +, ze wzorem Porozumienia

o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych oraz z oświadczeniem opiekuna

Wypełnij rzetelnie ankietę według formularza i prześlij na adres:

Zgłoszą się do Ciebie kandydaci na wolontariuszy

Zaproś wybranego wolontariusza do współpracy

Podpisz porozumienie z wolontariuszem oraz oświadczenie opiekuna

Złóżcie wspólnie z wolontariuszem dokumenty w Biurze Karier, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem wolontariatu

Po podpisaniu porozumienia przez Prorektora, wolontariusz odbierze je z Biura Karier

Przed rozpoczęciem współpracy koniecznie poproś go, by Ci je okazał

Życzymy owocnej współpracy

Po zakończeniu okresu przewidzianego Porozumieniem, oceń pracę wolontariusza wypełniając zaświadczenie,

pomagasz mu tym samym w budowaniu ścieżki zawodowych sukcesów