Rzeczpospolita Polska

SKN Technologów Gastronomii „Zmiksowani”Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Katedra Żywienia Człowieka
ul. Chełmońskiego 37/41
51-630 Wrocław

strona: wnoz.up.wroc.pl/wnoznew/?page_id=555


Opiekunowie:

dr inż. Danuta Figurska-Ciura
tel
.  71 320 7715
e-mail:


mgr inż. Ewa Bator
tel.
  71 320 7704
e-mail:


mgr inż. Maciej Bienkiewicz
tel.  71 320 7704
e-mail:
 


SKN Technologów Gastronomii „Zmiksowani” działa przy Katedrze Żywienia Człowieka na Wydziale Nauk o Żywności. Skupia miłośników sztuki kulinarnej chcących poszerzać umiejętności w dziedzinie technologii gastronomii, wymieniać doświadczenia i pomysły kulinarne oraz poznawać i upowszechniać sztukę kulinarną.

    Prace SKN Technologów Gastronomii skupiają się m.in. na:

  • organizacji seminariów naukowych dotyczących trendów w technologii gastronomii,
  • udziale w studenckich imprezach naukowych,
  • organizacji pokazów kulinarnych, m.in. dla młodzieży szkół średnich,
  • udziale studentów w konkursach kulinarnych krajowych i zagranicznych,
  • organizacji spotkań z osobami związanymi z branżą gastronomiczną i hotelarską,
  • propagowaniu kreatywnej kuchni i obalaniu mitów kulinarnych.

Koło korzysta z nowoczesnej, świetnie wyposażonej Pracowni technologii Gastronomii w nowym budynku Wydziału Nauk o Żywności. Spotkania koła odbywają się raz na trzy tygodnie i są nie tylko okazją do poszerzania wiedzy gastronomicznej ale też okazją do wykonania i spróbowania różnych potraw.