Rzeczpospolita Polska

SKN Żywienie CzłowiekaUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Katedra Żywienia Człowieka
ul. Chełmońskiego 37/41
51-630 Wrocław

strona: wnoz.up.wroc.pl/wnoznew/?page_id=559


Opiekunowie:
dr hab. inż. Joanna Wyka, prof. nadzw.
tel
. 71 320 7757
e-mail
:


mgr inż. Dominika Mazurek
tel:. 71 320 7704
e-mail: 


Studenckie Koło Naukowe „Żywienie człowieka” działa od 2002 roku. W pierwszych latach istniało jako sekcja przy Katedrze Technologii Rolnej i Przechowalnictwa. Działalność koła mieści się w kilku obszarach naukowych:

  • ocena sposobu odżywiania różnych grup ludności, ze szczególnym uwzględnieniem tych narażonych na ryzyko zdrowotne (dzieci, młodzież, kobiety karmiące i w ciąży, ludzie starsi)
  • ocena stanu odżywienia różnych grup ludności z uwzględnieniem wybranych parametrów antropometrycznych i biochemicznych
  • działalność edukacyjna w przedszkolach i szkołach podstawowych w oparciu o warsztaty dla uczniów oraz wykłady dla nauczycieli i rodziców
  • analityczna ocena zawartości metali ciężkich w produktach spożywczych oraz inne analizy dotyczące wartości odżywczej żywności.

Studenci w ramach prac badawczych doskonalą warsztat naukowy w zakresie opracowywania metod edukacyjnych oraz badań analitycznych. Inną formą działalności Koła jest prezentacja uzyskanych wyników w ramach corocznych Międzynarodowych Konferencji Studenckich Kół Naukowych oraz Sejmików SKN. W roku 2008 SKN Żywienie człowieka zostało wyróżnione III miejscem w XIII Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych (temat badań: Żywieniowe uwarunkowania zagrożenia chorobami układu krążenia 16-18-letniej młodzieży z Wrocławia).