Rzeczpospolita Polska

Kalendarz akademicki

Organizacja roku akademickiego 2020/2021


Rok akademicki rozpoczyna się 1 października 2020 r. i kończy się 30 września 2021 r.

snowflake.png Semestr zimowy

1 października 2020 r. – 28 lutego 2021 r.


 7 października 2020 r. 

Inauguracja roku akademickiego (dzień wolny od zajęć dydaktycznych).

Zapisy 28 – 29 września 2020 r.
(termin dodatkowy: 8 – 9 października 2020 r.)

Zapisy na zajęcia ogólnouczelniane (języki obce, WF, przedmioty humanistyczne i społeczne) – studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne dla kierunku weterynaria.

Uwaga! Powyższe terminy zapisów nie dotyczą studentów pierwszego semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz pierwszego semestru studiów jednolitych magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku weterynaria.

 1 – 2 października 2021 r.
(termin dodatkowy: 10 – 11 października 2020 r.)

Zapisy na zajęcia ogólnouczelniane (języki obce, WF, przedmioty humanistyczne i społeczne) – studia niestacjonarne (z wyjątkiem weterynarii).

Zajęcia 12 października 2020 r. – 1 lutego 2021 r. 

Zajęcia dla pierwszego roku studiów pierwszego stopnia.

 5 października 2020 r. – 1 lutego 2021 r. 

Zajęcia dla:

 • studiów pierwszego stopnia (od drugiego roku studiów)
 • studiów drugiego stopnia
 • wszystkich roczników jednolitych studiów magisterskich w języku polskim (weterynaria)

Uwagi:

 • 7 października 2020 r., 2 listopada 2020 r., 11 listopada 2020 r. – dni wolne od zajęć
 • 22 grudnia (wtorek) zajęcia odbywają się według rozkładu zajęć jak w środę.
 • 1 lutego (poniedziałek) zajęcia odbywają się według rozkładu zajęć jak w środę.
 • Dziekan wyznacza dodatkowe terminy na odrobienie zajęć.
 • Dziekan może wyznaczyć terminy na odrabianie zajęć w czasie trwania sesji egzaminacyjnych.

Zajęcia na studiach niestacjonarnych:

 10 – 11 października 2020 r. 
 24 – 25 października 2020 r. 
 7 – 8 listopada 2020 r. 
 21 – 22 listopada 2020 r. 
 5 – 6 grudnia 2020 r. 
 19 – 20 grudnia 2020 r. 
 9 – 10 stycznia 2021 r. 
 23 – 24 stycznia 2021 r. 
 6 – 7 lutego 2021 r. 

Sesja 2 – 17 lutego 2021 r. 

Sesja egzaminacyjna – studia stacjonarne i niestacjonarne (weterynaria).

 8 – 28 lutego 2021 r. 

Sesja egzaminacyjna – studia niestacjonarne.

Wolne od zajęć 18 – 28 lutego 2021 r. 

Przerwa semestralna.

 23 grudnia 2020 r. – 3 stycznia 2021 r. 

Ferie zimowe.

Dodatkowe dni wolne od zajęć:

 • 7 października 2020 r.
 • 2 listopada 2020 r.
 • 11 listopada 2020 r.

Zamknięcie systemu USOS 19 lutego 2021 r. 

Zamknięcie systemu USOS dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku weterynaria.

 2 marca 2021 r. 

Zamknięcie systemu USOS dla studiów niestacjonarnych.

resized_32x32_sunlight_3_ Semestr letni

1 marca 2021 r. – 30 września 2021 r.

 

Zapisy  25 – 26 lutego 2021 r.
(termin dodatkowy: 9 – 10 marca 2021 r.)

Zapisy na zajęcia ogólnouczelniane (języki obce, WF, przedmioty humanistyczne i społeczne) – studia stacjonarne oraz niestacjonarne dla kierunku weterynaria.

 5 – 6 marca 2021 r. 
(termin dodatkowy: 20 marca 2021 r.)

Zapisy na zajęcia ogólnouczelniane (języki obce, WF, przedmioty humanistyczne i społeczne) – studia niestacjonarne (z wyjątkiem weterynarii).

Zajęcia 1 marca 2021 r. – 18 czerwca 2021 r. 

Zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku weterynaria.

Uwagi:

 • 3 maja 2021 r., 3 – 4 czerwca 2021 r. – dni wolne od zajęć
 • 16 czerwca (środa) zajęcia odbywają się według rozkładu zajęć jak w poniedziałek.
 • Dziekan wyznacza dodatkowe terminy na odrobienie zajęć.
 • Dziekan może wyznaczyć terminy na odrabianie zajęć w czasie trwania sesji egzaminacyjnych.


Zajęcia na studiach niestacjonarnych:

 6 – 7 marca 2021 r. 
 20 – 21 marca 2021 r. 
 10 – 11 kwietnia 2021 r. 
 24 – 25 kwietnia 2021 r. 
 8 – 9 maja 2021 r. 
 15 – 16 maja 2021 r. 
 29 – 30 maja 2021 r. 
 12 – 13 czerwca 2021 r. 
 19 – 20 czerwca 2021 r. 

Sesja 21 czerwca 2021 r. – 2 lipca 2021 r. 

 30 sierpnia 2021 r. – 12 września 2021 r. 

Sesja egzaminacyjna – studia stacjonarne i niestacjonarne (weterynaria).

 21 czerwca – 12 września 2021 r. 

Sesja egzaminacyjna – studia niestacjonarne.

Wolne od zajęć 2 – 6 kwietnia 2021 r. 

Ferie wiosenne.

Dodatkowe dni wolne od zajęć:

 • 3 maja 2021 r.
 • 3 – 4 czerwca 2021 r.

Zamknięcie systemu USOS 15 września 2021 r. 

Zamknięcie systemu USOS dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.