Rzeczpospolita Polska

Co, gdzie załatwić?


Wzory druków


Akademik

Wszystkie formalności załatwisz w dziekanacie i Dziale Spraw Studenckich

Tryb składania podań o przyznanie miejsca w domu studenckim na następny rok akademicki jest następujący:

 • student Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu mieszkający w domu studenckim, ubiegający się o przyznanie miejsca w tym samym akademiku składa podanie w administracji danego domu studenckiego do 15 maja,
 • student mieszkający w domu studenckim, który chce w następnym roku akademickim mieszkać w innym domu studenckim, student nie mieszkający w DS-ie lub student innej uczelni składa podanie o przyznanie miejsca w administracji DS-u lub w Dziale Spraw Studenckich do 30 maja – liczy się kolejność zgłoszeń,
 • student przyjęty na I rok studiów składa podanie o przyznanie miejsca w domu studenckim w Dziale Spraw Studenckich do 15 sierpnia – liczy się kolejność zgłoszeń.

Po ww. terminach i w trakcie roku akademickiego student może złożyć podanie o przyznanie miejsca w domu studenckich w Dziale Spraw Studenckich w dowolnym terminie. Jeżeli są wolne miejsca, po złożeniu podania, student otrzymuje skierowanie do domu studenckiego.

Podanie o przyznanie miejsca w pokojach dla samotnych matek i małżeństw studenckich na następny rok akademicki student składa w Dziale Spraw Studenckich do 31 maja.

W trakcie roku akademickiego, jeżeli są wolne pokoje dla samotnych matek i małżeństw studenckich, student po złożeniu podania w Dziale Spraw Studenckich otrzymuje skierowanie do domu studenckiego.


Opłaty

Studia na Uniwersytecie Przyrodniczym są bezpłatne. Jeśli jednak powtarzasz jakiś przedmiot lub chcesz podjąć studia na Międzywydziałowych Studiach Pedagogicznych, za zajęcia te musisz zapłacić. Dowiedz się ile.

Odpłatności za zajęcia dydaktyczne


Biblioteka - wypożyczanie książek

Zamawianie książek – wejście do katalogu on-line

 1. Wyszukiwanie książek odbywa się przy użyciu zakładek: Indeksy lub Wyszukaj.
 2. Wyszukiwanie i zamawianie wybranej książki; sprawdź czy jest ona w zasobach Biblioteki:
 • w otwartym oknie w zakładce >Indeksy< lub >Wyszukaj< wpisz dane dotyczące poszukiwanej książki i zaakceptuj przyciskiem
  -> Dalej
 • wybierz żądaną pozycję z listy i w polu Zasób kliknij link -> >Biblioteka-Główna< by sprawdzić czy egzemplarz jest aktualnie dostępny informuje o tym:

wpis >Wypożycza się< w polu -> Status egzemplarza

wpis >Na półce< w polu -> Termin zwrotu
wpis zawierający datę w polu Termin zwrotu oznacza, że książka jest wypożyczona

 • jeśli książka jest dostępna kliknij link -> >Zamówienie<
 • gdy wcześniej nie wykonano logowania na konto czytelnika, system poprosi o dane identyfikacyjne:
 • w polu >ID Użytkownika< wpisz numer karty bibliotecznej (karta mająca numer typu 95/03828 wymaga obecnie następującej formy zapisu 09503828), Elektroniczna Legitymacja Studencka wymaga wpisania numeru albumu poprzedzonego prefiksem 08000
 • w polu >Hasło< wpisz datę urodzenia: dzień, miesiąc i ostatnią cyfrę roku - np. urodzony 01 lutego 1980 r. ma hasło 01020
 • dane potwierdź przyciskiem -> Dalej
 • w oknie pojawia się sygnatura zamawianej książki

aby zamówienie zostało zrealizowane potwierdź przyciskiem -> Dalej
aby zrezygnować z zamówienia użyj przycisku -> Powrót

3. Kończąc zamawianie koniecznie zamknij swoje konto w zakładce -> Koniec sesji

 

Lekarz

Możesz wybrać dowolną przychodnię, uczelnia nie ma podpisanej umowy z konkretną placówką zdrowia.

 

Pomoc materialna

Wnioski o stypendium socjalne i zapomogę dziekańską na odpowiednich drukach, których wzory załączone są przy „Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej” oraz wnioski o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,  studenci składają w swoim macierzystym dziekanacie do piętnastego dnia rozpoczętego semestru, lub w dowolnym momencie w ciągu roku akademickiego, z tym, że wtedy świadczenia przyznawane są od następnego miesiąca po złożeniu dokumentów.

Wniosek o zapomogę specjalną student składa do dziekana.


Stypendium rektora

Wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów przyjmowane są w Biurze Obsługi Studentów na parterze gmachu głównego przy ul. Norwida 25, w pokoju nr 46 (na prawo od holu).


Odwołania od decyzji dziekana

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją dziekana możesz odwołać się do prorektora ds. studenckich i kształcenia.

 

Urlopy

Zgłoś się do dziekanatu z prośbą skierowaną do dziekana o udzielenie urlopu. Z przyczyn zdrowotnych, konieczne będzie zaświadczenie od lekarza. Więcej o urlopach w Regulaminie studiów - rozdział 17.


Procedura antyplagiatowa

W uczelni wprowadzono procedurę antyplagiatową do weryfikowania samodzielności przygotowania pracy dyplomowe,j którą objęte są prace dyplomowe realizowane na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Więcej o procedurze przeczytasz w zarządzeniu rektora.


Obiegówka

Gdy rozstajesz się z uczelnią, konieczne jest wypełnienie tzw. obiegówki, czyli karty zobowiązań studenta.

Należy uzyskać wpisy z następujących miejsc:
 1. Biblioteka Główna
 2. Dział Spraw Studenckich lub Biuro Obsługi Studentów

Wypełnioną obiegówkę należy złożyć w dziekanacie podczas odbierania dyplomu ukończenia studiów.

 

Wolontariat

Jeżeli jesteś zainteresowany pracą jako wolontariusz zapoznaj się z zasadami wykonywania świadczeń na rzecz uczelni. Więcej przeczytasz w zarządzeniu rektora.