Rzeczpospolita Polska

Biuro Karierul. C.K. Norwida 25, budynek A5, pok. 14, 17 – 19
50-375 Wrocław
tel.: 71 320 1026, 5166, 5219


Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30 - 15.30.

facebook_icon Polub na Facebooku
 logo_biuro_karier

 


Biura Karier są jednostkami organizacyjnymi szkół wyższych działającymi na terenie krajów Europy Zachodniej, a także w USA i Kanadzie. Głównym celem działalności Biur Karier jest świadczenie usług w zakresie wyboru właściwej drogi zawodowej przez studentów i absolwentów, prowadzenie poradnictwa zawodowego, gromadzenie ofert pracy, udzielanie informacji o zawodach, pracodawcach i sytuacji na rynku pracy.

Biuro Karier Uniwersytetu Przyrodniczego zostało powołane na mocy zarządzenia nr 27/2007 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 marca 2007 r., początkowo jako jednostka wchodząca w skład Samodzielnej Sekcji ds. Innowacji i Promocji Absolwentów.

Zgodnie z zarządzeniem nr 153/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 października 2012 r., Biuro Karier zostało wyłączone z Samodzielnej Sekcji ds. Innowacji i Promocji i wyodrębnione jako jednostka organizacyjna podległa bezpośrednio prorektorowi ds. współpracy z zagranicą i regionem. Biuro Karier Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołano w celu promocji absolwentów, organizowania doradztwa, udzielania pomocy absolwentom poszukującym pracy oraz monitorowania ich losów.


Z pomocy Biura Karier korzystają:

• studenci i absolwenci uczelni, którzy są zainteresowani znalezieniem pracy, chcą skorzystać z porady zawodowej lub uzyskać informacje o zawodach, rynku pracy, możliwościach kształcenia i szkolenia

• pracodawcy, którzy poszukują odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy lub do udziału w stażach i praktykach


Biuro Karier działa na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów, świadcząc bezpłatną pomoc w zakresie:

• wyboru drogi zawodowej i wspierania rozwoju zawodowego

• przygotowania do wejścia na rynek pracy

• towarzyszenia w procesie poszukiwania pracy odpowiadającej oczekiwaniom zawodowym


Główne cele działalności Biura Karier realizowane są poprzez:

• pozyskiwanie, przyjmowanie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży oraz praktyk

• poradnictwo zawodowe dla studentów i absolwentów

• doradztwo personalne dla pracodawców

• inicjowanie, organizowanie oraz prowadzenie zajęć warsztatowych

• organizowanie spotkań z pracodawcami oraz prezentacji firm na uczelni

• tworzenie i aktualizowanie baz danych studentów, absolwentów i pracodawców

• udzielanie informacji zawodowych i udostępnianie gromadzonych materiałów, analiz, wyników badań i danych statystycznych w odniesieniu do rynku pracy

• pisanie wniosków i przygotowywanie projektów o dofinansowanie realizowanych zadań