Rzeczpospolita Polska

Biuro Karierul. C.K. Norwida 25, budynek A5, pok. 14, 17 – 19
50-375 Wrocław
tel.: 71 320 1026, 5166, 5219


Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30 - 15.30.

facebook_icon Polub na Facebooku
 logo_poziom

 


Biuro Karier działa na rzecz aktywizacji zawodowej studentów, doktorantów i absolwentów, świadcząc bezpłatną pomoc w zakresie:

• wyboru drogi zawodowej i wspierania rozwoju zawodowego

• przygotowania do wejścia na rynek pracy

• towarzyszenia w procesie poszukiwania pracy odpowiadającej oczekiwaniom zawodowym


Z pomocy Biura Karier korzystają:

• studenci, doktoranci i absolwenci uczelni, którzy są zainteresowani znalezieniem pracy, chcą skorzystać z porady zawodowej lub uzyskać informacje o zawodach, rynku pracy, możliwościach kształcenia i szkolenia

• pracodawcy, którzy poszukują odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy lub do udziału w stażach i praktykach


Główne cele działalności Biura Karier realizowane są poprzez:

• poradnictwo zawodowe dla studentów, doktorantów i absolwentów

•  inicjowanie, organizowanie oraz prowadzenie szkoleń i warsztatów

•  organizowanie spotkań z pracodawcami oraz prezentacji firm na uczelni

•  pozyskiwanie, przyjmowanie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży oraz praktyk

• doradztwo personalne dla pracodawców

• tworzenie i aktualizowanie baz danych studentów, absolwentów i pracodawców

• udzielanie informacji zawodowych i udostępnianie gromadzonych materiałów, analiz, wyników badań i danych statystycznych w odniesieniu do rynku pracy

• pisanie wniosków i przygotowywanie projektów o dofinansowanie realizowanych zadań