Rzeczpospolita Polska

Curricullum vitae


 

Co powinno zawierać Curriculum vitae?

W standardowym CV nie możemy pominąć następujących pozycji:

Dane osobowe (imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania wraz z numerem telefonu domowego, numer telefonu komórkowego lub/i adres e-mail; jeśli adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania podajemy obydwa adresy łącznie z telefonami).

Informacje o wykształceniu (szkoły powinny być podawane w odwrotnym porządku chronologicznym – na początku podajemy szkołę wyższą, następnie średnią; zamieszczamy pełną nazwę szkoły lub uczelni, lokalizację, kierunek studiów lub profil klasy, dokładną datę rozpoczęcia i ukończenia szkoły, nawet wówczas jeśli nadal jesteśmy w trakcie nauki; warto dodać temat pracy magisterskiej lub licencjackiej, średnią ze studiów – jeśli jest się czym pochwalić – oraz tematykę specjalistycznych kursów odbytych w ramach studiów.

Znajomość języków (koniecznie określamy stopień znajomości języków, jeśli jesteśmy w trakcie kursu językowego należy to podkreślić).

Doświadczenie zawodowe (również w odwrotnej kolejności chronologicznej, warto umieścić dane o pracy nie związanej z realizowaną ofertą – świadczy to o naszej aktywności podczas studiów, trzeba pamiętać także o praktykach studenckich).

Charakterystyka każdej pracy powinna uwzględniać:

 • nazwę oraz lokalizacje firmy lub instytucji,
 • nazwę stanowiska,
 • czas zatrudnienia z dokładnością do miesiąca,
 • zakres obowiązków.

Dane, które możemy zamieścić:

Cel zawodowy (preferowane oferty, plany zawodowe, lokalizacja firmy, branża; w przypadku konkretnej oferty pracy należy podać nazwę stanowiska wraz z numerem referencyjnym).

Przebyte szkolenia (wszelkie kursy, szkolenia podnoszące kwalifikacje, należy podać nazwę firmy szkolącej oraz zakres tematyczny kursu, możemy podkreślić fakt posiadania certyfikatu).

Osiągnięcia (wszystko, czym możemy się pochwalić: stypendium naukowe, nagrody za osiągnięcia sportowe, sukcesy zawodowe wszelkiego rodzaju olimpiady naukowe czy konkursy; należy podać informację przez kogo nagroda została przyznana, kiedy i za co).

Umiejętności (tu trzeba wspomnieć o prawie jazdy «długi staż jest w tym przypadku atutem», oraz o znajomości obsługi komputera wraz z poszczególnymi programami; warto też podkreślić w tym paragrafie posiadane predyspozycje, szczególne uzdolnienia w danym kierunku, w danej dziedzinie, np. zdolności manualne, talent plastyczny, umiejętności pisania lub redagowania tekstów itd.).

Publikacje (możemy pochwalić się publikacjami w czasopismach, prasie naukowej, a nawet w Internecie).

Zainteresowania (jeśli mamy niezbyt oryginalne hobby typu: sport, film, książki, muzyka lepiej pominąć ten obszar w CV, natomiast jeśli interesujemy się czymś naprawdę niebanalnym warto to podkreślić, pracodawcy lubią ludzi z pasją; nie wolno jednak kłamać, gdyż na rozmowie kwalifikacyjnej możemy trafić na znawcę tematu i czeka nas kompromitacja).

Organizacje (jeśli działamy lub działaliśmy w różnego rodzaju organizacjach to trzeba o tym napisać, gdyż uwypukla to nasze zdolności organizacyjne, cechy przywódcze, umiejętności pracy w grupie itd.).

Działalność pozazawodowa (tu chwalimy się dodatkową działalnością np. w kołach naukowych, klubach sportowych, samorządzie studenckim, organizowaniem konferencji naukowych, zjazdów itd.).

 


 

O czym trzeba pamiętać?

Cel CV to zainteresowanie firmy swoją osobą; jednak zwracanie na siebie uwagi metodami typu: drukowanie CV na jaskrawym, kolorowym papierze, ozdabianie go CV wymyślną grafiką itd. nie jest dobrze widziane; wyjątkiem od tej reguły jest aplikowanie na stanowisko wymagające kreatywności np. w agencji reklamowej.

Ważna jest strona wizualna CV, powinno ono być zaprojektowane tak, by ułatwić czytanie oraz by najważniejsze informacje rzucały się w oczy, pomocne jest użycie liter drukowanych, pogrubień, kursyw itd.

CV powinno być tak zaplanowane, by zmieściło się na jednej stronie, przenoszenie tekstu na kolejną stronę może być uzasadnione jedynie bogatym doświadczeniem zawodowym, wieloma odbytymi szkoleniami, stażami itd.,

W CV najlepiej stosować równoważniki zdań (np. nadzorowanie pracy zespołu, prowadzenie sekretariatu itd.).

Należy wysyłać schludne, czyste, ładnie wydrukowane CV, bez błędów gramatycznych, interpunkcyjnych czy ortograficznych.

 


 

Najczęściej popełniane błędy

 • bardzo długi opis odbytych szkoleń,
 • „dziury” w chronologii, wszystkie luki w karierze zawodowej czy w przebiegu wykształcenia powinny być wyjaśnione w sposób bezpośredni i pozytywny, nie każmy się domyślać pracodawcy czym były spowodowane,
 • zbyt długa lista naszych zainteresowań,
 • przesyłanie aplikacji zupełnie nie spełniających warunków ogłoszenia,
 • brak załączników(wysyłanie aplikacji, które, mimo zapewnień w treści, nie zawierają żadnych załączników),
 • przesyłanie skrótów do plików na dysku użytkownika zamiast pełnych plików z dokumentami,
 • zahasłowane pliki (przesyłanie zahasłowanych dokumentów w Wordzie lub skompresowanych np. ZIPem),
 • zły dobór fotografii zamieszczonych w CV (na zdjęciu nie musimy być koniecznie w garniturze i w krawacie, ale nie może być to zdjęcie z imprezy czy z wakacji),
 • niepoważny adres e-mailowy typu laleczka@.... lub browarek@.... nie powinien być podawany w aplikacjach, zwłaszcza do poważnych instytucji; najlepiej mieć adres e-mailowy do kontaktów prywatnych, zaś drugi, bardziej oficjalny, do kontaktów w sprawie pracy,
 • faux pas związane z podaniem firmowego adresu e-mail, bądź telefonu do firmy, w której obecnie pracujemy jako sposobu kontaktu z nami, co powoduje narażenie się na posądzenie o nielojalność oraz na niekomfortową sytuację, gdy zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjna u przyszłego pracodawcy dotrze do obecnego,
 • niemożność skontaktowania się z kandydatem – stale wyłączona komórka czy brak odpowiedzi na e-mail zniechęci najbardziej wytrwałego pracodawcę,
 • brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez której pracodawca nie może przeprowadzić procesu rekrutacji ani przechowywać dokumentów aplikacyjnych; zgoda na przetwarzanie danych osobowych powinna być podpisana własnoręcznie przez osobę składającą dokumenty, a życiorysy bez klauzuli często nie są w ogóle czytane i brane pod uwagę; przetwarzanie danych osobowych służy jedynie do przechowywania ich w bazie danych firmy,
 • stosowanie żargonu, slangu zrozumiałego dla nas, ale nie dla pracodawcy,
 • podawanie kontaktu do osób, które mają wystawić nam referencje bez uprzedzenia ich o tym,
 • pomyłka w nazwisku adresata, nazwie jego stanowiska, adresie lub kodzie pocztowym,
 • pomyłka w nazwie stanowiska, o które się ubiegamy.

 


 

Rodzaje Curriculum vitae

CV chronologiczne

Najczęściej stosowana forma pisania CV, polega na wymienieniu ukończonych szkół i uczelni, streszczeniu dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, znajomości języków obcych, naszych umiejętności oraz zainteresowań.

CV ukierunkowane/celowe

Stosowany w odpowiedzi na konkretną ofertę lub wysyłany z myślą o konkretnym stanowisku, opisywane przez nas umiejętności i doświadczenie zawodowe odnoszą się do wymagań na dane stanowisko, pomijamy zaś przebieg zatrudnienia, który nie ma związku z ofertą i stanowiskiem pracy.

CV chronologiczno-funkcjonalne

Stosowany jest często przez osoby z dużym doświadczeniem zawodowym, które zamierzają objąć inne, często wyższe stanowisko w konkretnej branży; istotny dla pracodawcy jest tu przebieg zatrudnienia, co pozwala mu określić, w jaki sposób nasze osiągnięcia zawodowe mogą wpłynąć na rozwój jego firmy.

 

Opracowała: mgr Zuzanna Kita.


 

Przykładowe Curriculum vitae