Rzeczpospolita Polska

Kontakt


ul. C.K. Norwida 27, budynek A5, pok. nr 14 -19

50-375 Wrocław


mgr inż. Anna Partyka-Górska (kierownik biura, Coach ICF)

tel.: 71 320 1026 

mgr Jakub Kwaśnicki (koordynator kontaktów z podmiotami zewnętrznymi)

tel.: 71 320 5219

   


mgr Patrycja Krzemieniec (psycholog, doradca kariery, organizator szkoleń)

tel.: 71 320 5166

 


Kontakt do Biura Karier:


Projekt: PI - Monitoring losów absolwentów w kontekście dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy i wymogów rynku pracy

ul. C. K. Norwida 25, budynek A5, pok. 17

dr inż. Magdalena Gawron-Gajgał
tel.: 71 320 5485