Rzeczpospolita Polska

Kontakt


ul. C.K. Norwida 27, budynek A5, pok. nr 14 -19
50-375 Wrocław
e-mail:


mgr inż. Anna Partyka-Górska (kierownik biura, Coach ICF)
tel.: 71 320 1026 
e-mail:

mgr Jakub Kwaśnicki (koordynator kontaktów z podmiotami zewnętrznymi)
tel.: 71 320 5219
e-mail:    

mgr Patrycja Krzemieniec (psycholog, doradca kariery, organizator szkoleń)
tel.: 71 320 5166
e-mail:

mgr Mirosław Ozdoba (doradca ds. rozwoju postaw przedsiębiorczych i karier zawodowych studentów)
e-mail:


Projekt: PI – Monitoring losów absolwentów w kontekście dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy i wymogów rynku pracy
ul. C.K. Norwida 25, budynek A5, pok. 17

dr inż. Magdalena Gawron-Gajgał
tel.: 71 320 5485
e-mail: