Rzeczpospolita Polska

Sponsorzy

 • Ewa i Edward Andraszakowie
 • Aneta Augustyn
 • Kazimiera Anioł
 • Irena i Ryszard Bartczakowie
 • Elżbieta Bondar-Nowakowska
 • Jolanta Buslik-Monkiewicz
 • Józefa i Andrzej Chrzanowscy
 • Elżbieta i Jan Ciszewscy
 • Janina i Stanisław Czabanowie
 • Alicja i Włodzimierz Czamarowie
 • Urszula i Zbigniew Dobrzańscy
 • Andrzej Drabiński
 • Grzegorz Dzik
 • Lidia i Bogusław Fiedorowie
 • Maria i Karol Galantowie
 • Dorota i Andrzej Gawłowie
 • Krystyna i Andrzej Gniazdowscy
 • Małgorzata i Stanisław Hanowie
 • Barbara i Andrzej Hendrichowie
 • Julia i Marek Houszkowie
 • Ewa i Andrzej Janiszewscy
 • Władysław Kadłubiec
 • Maria Kelm
 • Jan Kempiński
 • Maria i Roman Kołaczowie
 • Bernard Kontny
 • Katarzyna i Andrzej Koteccy
 • Marek Lorenc
 • Ewa Mańkowska
 • Sylwia Michalik-Franas
 • Krzysztof Mojzych
 • Radosław Mołoń
 • Jerzy Monkiewicz
 • Tomasz Niciak
 • Joanna i Józef Nicponiowie
 • Arleta Niewiadomska
 • Danuta Parylak
 • Janusz Pinkowski
 • Iwona i Wiesław Prastowscy
 • Zbigniew i Anna Rodkowie
 • Alicja i Janusz Rybakowie
 • Marian Rybarczyk
 • Magda i Jan Siembiedowie
 • Danuta i Jerzy Sobotowie
 • Zofia i Marian Spiakowie
 • Małgorzata i Maciej Sygitowie
 • Anna i Tadeusz Szulcowie
 • Anna i Stanisław Troninowie
 • Irena i Tadeusz Trziszkowie
 • Jadwiga i Jan Twardoniowie
 • Alina i Janusz Wieliczkowie
 • Małgorzata i Janusz Wnękowie
 • Marek Woron
 • Jerzy Wustinger
 • Bank PKO BP
 • Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Radosław Mołoń
 • Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu w Pawłowicach
 • Aliance Française Stowarzyszenie Wrocław