Rzeczpospolita Polska

Zespół


Zespół Poradni Rozwoju Osobistego


agata_igielska2

Agata Igielska

Kierownik Poradni

Magister psychologii, absolwentka Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Psychoterapeutka pracująca w nurcie psychodynamicznym, biorąca udział w licznych konferencjach naukowych i szkoleniach związanych z pracą psychoterapeuty, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała na Oddziale Dziennym Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu oraz we Wrocławskim Centrum Zdrowia. Aktualnie jest w trakcie czteroletniego podyplomowego kursu w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzonej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Szkolenie to jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Udziela pomocy psychologicznej także w języku angielskim.

Studentom oferuje wsparcie w zakresie:
 • pokonywania problemów osobistych
 • radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • przezwyciężania trudności w relacjach rodzinnych i koleżeńskich

I offer psychological consultations and counseling for students experiencing emotional discomfort, anxiety or interpersonal difficulties – in all forms of professional and private relationships.alekandra_hulewska

Aleksandra Hulewska

Wolontariusz Poradni

Dr psychologii, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, trenerka. Absolwentka psychologii (magisterium i doktorat w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu), Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (DSW) oraz Podyplomowych Studiów Pedagogicznych (UAM). W ramach kształcenia specjalistycznego ukończyła m.in. kompleksowe szkolenie z psychoterapii Gestalt, szkolenie I i II stopnia z Analizy Transakcyjnej, roczny kurs psychoterapii systemowej indywidualnej, rodzinnej i par. Odbyła również szereg staży klinicznych. Obok działalności naukowo-dydaktycznej prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Pasjonuje się popularyzowaniem wiedzy psychologicznej – publikowała m.in. dla „Charakterów” i „Psychologii w szkole”, „Polskiego Forum Psychologicznego”, jest autorką poradnika: „Asertywność w ćwiczeniach”, a od roku 2012 prowadzi swój blog.

Studentom oferuje wsparcie w zakresie:
 • radzenia sobie z problemami osobistymi
 • pokonywania trudności w relacjach społecznych
 • wzmacniania pewności siebie
 • rozwiązywania sytuacji kryzysowych.

milena_wawrzyniak_kostrowicka

Milena Wawrzyniak-Kostrowicka

Doktor nauk humanistycznych, absolwentka pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, trener, doradca zawodowy i coach. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz liczne szkolenia z zakresu pracy coachingowo-doradczej. Specjalizuje się w obszarze coachingu kariery. Pierwsze szlify w tym zakresie zdobywała jako trener wewnętrzny NGO, pracując z grupami wykluczonymi społecznie. W latach 2007-2019 koordynowała jako trener i doradca zawodowy dziewięć projektów unijnych i systemowych przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu. Ma na swoim koncie ekspertyzy naukowe pisane na rzecz Gminy Wrocław dotyczące perspektyw zawodowych beneficjentów projektów. Aktywnie współpracuje zarówno ze środowiskiem biznesowym (prowadząc rekrutacje personelu i szkolenia kadry), jak i akademickim (w charakterze kierownika naukowego konferencji, studiów podyplomowych oraz jako wykładowca i promotor seminariów na kierunkach pedagogicznych w szkołach: WSB, WSPIA, WSTH, WSZIP, TEB Edukacja).

Studentom oferuje wsparcie w zakresie:
 • rozwoju kompetencji osobistych
 • adaptacji do nowego środowiska (studenci pierwszych lat)
 • podejmowania ważnych życiowych decyzji
 • tworzenia pozytywnych relacji w życiu prywatnym i zawodowym