Rzeczpospolita Polska

ZespółZespół Poradni Rozwoju Osobistego tworzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Zakładu Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, którzy udzielają wsparcia psychopedagogicznego społecznie – na zasadach wolontariatu.alekandra_hulewska

Aleksandra Hulewska

Dr psychologii, certyfikowany psychoterapeuta Gestalt, trener rozwoju osobistego. Absolwentka psychologii (magisterium i doktorat w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu), Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (DSW) oraz Podyplomowych Studiów Pedagogicznych (UAM). W ramach kształcenia specjalistycznego ukończyła m.in. kompleksowe szkolenie z psychoterapii Gestalt, szkolenie I i II stopnia z Analizy Transakcyjnej, roczny kurs psychoterapii systemowej indywidualnej, rodzinnej i par. Odbyła również szereg staży klinicznych. Obok działalności naukowo-dydaktycznej prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Pasjonuje się popularyzowaniem wiedzy psychologicznej – publikowała m.in. dla „Charakterów” i „Psychologii w szkole”, „Polskiego Forum Psychologicznego”, jest autorką poradnika „Asertywność w ćwiczeniach”, a od roku 2012 prowadzi swój blog. Naszym studentom oferuje wsparcie w zakresie:
 • radzenia sobie z problemami osobistymi
 • pokonywania trudności w relacjach społecznych
 • wzmacniania pewności siebie
 • rozwiązywania sytuacji kryzysowych.
agata_igielska

Agata Igielska

Magister psychologii ze specjalnością kliniczną, absolwentka Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Psychoterapeutka pracująca w nurcie psychodynamicznym.  Aktualnie w trakcie czteroletniego podyplomowego kursu w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej  prowadzonej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Szkolenie to  rekomendowane jest przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Psychoterapeutka jest obecnie w trakcie procesu certyfikacyjnego. Udziela pomocy psychologicznej także w języku angielskim. Naszym studentom oferuje wsparcie w zakresie:
 • pokonywania problemów osobistych
 • radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • przezwyciężania trudności w relacjach rodzinnych i koleżeńskich
milena_wawrzyniak_kostrowicka

Milena Wawrzyniak-Kostrowicka

pedagog, wykładowca, trener. Adiunkt w Zakładzie Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczego, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Ma doświadczenie zarówno w prowadzeniu zajęć grupowych jak i konsultacji indywidualnych. W pracy szkoleniowej i doradczej realizuje tematy z zakresu poradnictwa zawodowego i rodzinnego. Przez sześć lat pracowała jako doradca zawodowy z osobami  zagrożonymi wykluczeniem społecznym – długotrwale bezrobotnymi, niepełnosprawnymi, bezdomnymi oraz z mniejszością romską. W tym czasie zrealizowała około 4000 godzin szkoleniowych i doradztwa indywidualnego. Praca doktorska dr Mileny Wawrzyniak Kostrowickiej była poświęcona analizie przemian, które dokonują się we współczesnej rodzinie. Badane w niej zostały uwarunkowania społeczne i kulturowe stylu życia polskich singli. Studentom oferuje wsparcie w zakresie:
 • rozwiązywania problemów rodzinnych
 • adaptacji do nowego środowiska (studenci pierwszych lat)
 • podejmowania ważnych życiowych decyzji
 • tworzenia pozytywnych relacji rodzinnych