Rzeczpospolita Polska

Studencki Klub Honorowych Dawców „Pijafka” UPWr

Przewodnicząca klubu: Magda Czapka

e-mail:   Członkowie Studenckiego Klubu Honorowych Dawców „Pijafka” UPWr  promują honorowe krwiodawstwo wśród studentów.
Celami klubu są:
– propagowanie i popularyzacja idei honorowego krwiodawstwa, dawstwa szpiku i organów,

– propagowanie i popularyzacja idei pośmiertnego oddawania organów,
– inicjowanie i rozwijanie działań sprzyjających zachowaniu i poprawie zdrowia.

Klub realizuje swoje cele poprzez organizowanie akcji honorowego krwiodawstwa, prelekcji nt. udzielania pierwszej pomocy oraz prowadzenia zdrowego trybu życia.


pijafka-1Więcej na www.pijafka.org 

ZAPRASZAMY!