Rzeczpospolita Polska

Studencki Klub Honorowych Dawców „Pijafka” UPWr

Przewodnicząca klubu: Magda Czapka

e-mail:


Członkowie Studenckiego Klubu Honorowych Dawców „Pijafka” UPWr  promują honorowe krwiodawstwo wśród studentów.

Celami klubu są:

  • propagowanie i popularyzacja idei honorowego krwiodawstwa oraz dawstwa szpiku,
  • inicjowanie i rozwijanie działań sprzyjających zachowaniu i poprawie zdrowia.

Klub realizuje swoje cele poprzez organizowanie akcji honorowego krwiodawstwa, prelekcji nt. udzielania pierwszej pomocy oraz prowadzenia zdrowego trybu życia.