Rzeczpospolita Polska

Klub Enactus UP Wrocław

Klub Enactus Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław

 

Przewodnicząca: Dominika Piguła

Opiekun Klubu: mgr inż. Paweł Dąbek

Kontakt:

www: www.enactus-up.wroclaw.pl

FB: www.facebook.com/enactus.up.wroclaw


Enactus to międzynarodowa organizacja non-profit, skupiająca studentów, wykładowców i liderów biznesu, menedżerów oraz firmy, które przedsiębiorczością odpowiadają na wyzwania ekonomiczne, ekologiczne i społeczne.

W ramach programu Enactus studenci tworzą zespoły, a następnie, z pomocą opiekuna naukowego oraz doradców biznesowych, planują i realizują projekty o charakterze biznesowym w trzech obszarach: ekonomicznym, ekologicznym i społecznym, adresowane do społeczności lokalnych. Drużyny Enactus wypracowują, rozwijają i wdrażają długookresowe strategie rozwoju, zarówno swojego zespołu, jak i prowadzonych inicjatyw, tak by przynosiły stabilne, trwałe efekty i funkcjonowały „samodzielnie”. Obecnie na świecie aktywnie działa ponad 1600 zespołów.

Do zespołu działającego przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu należą studenci różnych kierunków m.in.: inżynierii środowiska, zootechniki, gospodarki wodnej. Podczas realizacji projektów do zespołu dołączani są także studenci innych wrocławskich uczelni.

O rekrutacji do zespołu przeczytasz na stronie: www.enactus-up.wroclaw.pl

enactus

fot. Tomasz Lewandowski