Rzeczpospolita Polska

SKN Łąkarzy


Uniwersytet Przyrodniczy
Katedra Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni

pl. Grunwaldzki 24A
50-363 Wrocław

FB: https://www.facebook.com/Opiekun
dr inż. Agnieszka Dradrach
tel. 71 320 1636
 e-mail:  
e-mail: