Rzeczpospolita Polska

SKN Młodych Managerów "Future"Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Instytut Inżynierii Rolniczej
ul. J. Chełmońskiego 37/41
51-630 Wrocław


Opiekun

dr inż. Mariusz Surma
tel
. 71 320 5724
e-mail:

dr inż. Klaudiusz Jałoszyński
tel
. 71 320 5737
e-mail: