Rzeczpospolita Polska

SKN Hodowców Małych Przeżuwaczy i Zwierząt Futerkowych „FutrOwce”

logo

SKN Hodowców Małych Przeżuwaczy i Zwierząt Futerkowych „FutrOwce”

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
Instytut Hodowli Zwierząt
Zakład Hodowli Owiec i Zwierząt Futerkowych

Opiekun:

dr inż. Katarzyna Czyż
e-mail:
tel.: 71 320 5781

mgr inż. Anna Wyrostek
e-mail:

Facebook:

https://www.facebook.com/FutrOwce/?fref=ts


SKN „FutrOwce” skupia osoby zainteresowane chowem i hodowlą różnych gatunków małych przeżuwaczy oraz zwierząt futerkowych. W swoich badaniach studenci zajmują się oceną różnych surowców pochodzących od tych zwierząt, głównie okrywy włosowej. Ze względu na szerokie możliwości badawcze zajmują się również włosami gatunków dziko żyjących.

Dzięki aktywnie działającemu profilowi w mediach społecznościowych koło propaguje wiedzę dotyczącą hodowli owiec, kóz i innych gatunków małych przeżuwaczy oraz zwierząt futerkowych. Członkowie aktywnie uczestniczą w festiwalach nauki oraz wyjazdach do szkół służących promocji uczelni, planują jednodniowe wyjazdy do ferm owiec, kóz i alpak, a także obóz naukowy w dużej fermie owiec.

SKN Hodowców Małych Przeżuwaczy i Zwierząt Futerkowych FutrOwce

SKN Hodowców Małych Przeżuwaczy i Zwierząt Futerkowych FutrOwce

SKN Hodowców Małych Przeżuwaczy i Zwierząt Futerkowych FutrOwce

SKN Hodowców Małych Przeżuwaczy i Zwierząt Futerkowych FutrOwce