Rzeczpospolita Polska

SKN Wspornik

logo

SKN Wspornik

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Instytut Budownictwa

Opiekun:

mgr inż. Agata Włóka
e-mail:
tel.: 71 320 5523

Facebook:

https://www.facebook.com/skn.wspornik


Celem SKN Wspornik jest realizowanie własnych projektów badawczych (tj. laboratoryjnych badań wytrzymałości materiałów, inwentaryzacji obiektów budowlanych i innych), udział w sejmikach i konferencjach studenckich, organizowanie prezentacji firm zewnętrznych.

Raz do roku koło przeprowadza akcję charytatywną na rzecz domu dziecka, przedszkola lub innej wybranej przez członków koła instytucji.