Rzeczpospolita Polska

Dyrygenci


Dyrygenci


alan_urbanek

prof. dr hab. Alan Urbanek
kierownik artystyczny, dyrygent

Jest absolwentem Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Ukończył dyrygenturę symfoniczną oraz dyrygenturę chóralną. W 1996 roku doktorat, w 2002 roku habilitacja, w 2003 ukończył Podyplomowe Studia Zarządzanie Kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim. W styczniu 2009 roku z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odebrał tytuł profesora w dziedzinie sztuki muzycznej.
Jest profesorem w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na Wydziale  Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury i Muzykoterapii, członkiem Katedry Dyrygentury, prowadzi klasę dyrygentury symfonicznej. Poza Akademią Muzyczną związany zawodowo z Uniwersytetem Wrocławskim gdzie od 1992 roku kieruje Chórem Uniwersytetu Wrocławskiego Gaudium oraz Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu gdzie od 2009 roku sprawuje kierownictwo Chóru Uniwersytetu Przyrodniczego. Zespoły te zdobywają nagrody na Międzynarodowych Konkursach Chóralnych w całej Europie.
Ponad tysiąc koncertów symfonicznych, oratoryjnych, muzyki filmowej, spektakli operowych, operetkowych w tym również wielkich koncertów/widowisk plenerowych – to dotychczasowy dorobek dyrygencki, w którym dominują formy wokalno-instrumentalne: Msza Cdur
op.86 oraz Fantazja c-moll op.80 Ludwiga van Beethovena, Nänie op.82 Johannesa Brahmsa, Te Deum Antona Brucknera, Requiem op.48 Gabriela Fauré, III Symfonia op.36 Pieśni żałosnych Henryka Mikołaja Góreckiego, Liturgia Domestica op.79 Aleksandra Grieczaninowa, Stworzenie
Świata oraz Stabat Mater Josepha Haydna, Pasja wg Św. Mateusza, Stabat Mater, De Profundis Metropolity Hilariona (Alfiejewa), Missa pro Pace Wojciecha Kilara, Requiem KV626 oraz Msza C-dur Koronacyjna KV317 Wolfganga Amadeusza Mozarta, II Symfonia op.52 (Lobgesang) Feliksa
Mendelssohna, Msza Misterium Krzyża Świętego Andrzeja Nikodemowicza, Nieszpory Ludźmierskie Jana Kantego Pawluśkiewicza, Stabat Mater Goachino Rossiniego, Stabat Mater op. 53 Karola Szymanowskiego, Liturgia Polskich Ormian w oprac. Stanisława Śmiełowskiego.
Miał przyjemność współpracy z najwybitniejszymi polskimi solistkami i solistami: Aleksandrą Kurzak, Jadwigą Rappe, Teresą Żylis – Garą, Ewą Vesin, Bogdanem Makalem, Piotrem Kusiewiczem, Piotrem Łykowskim, Leonardem Andrzejem Mrozem, Wiesławem Ochmanem.
W latach 1995 – 2000 był dyrygentem, kierownikiem orkiestry w Teatrze Muzycznym Operetce Wrocławskiej – zrealizował m.in. musical Chicago, z kolei w Teatrze Muzycznym w Lublinie realizował słynny musical Skrzypek na dachu. Dwukrotnie pełnił funkcję kierownika Chóru w Operze Wrocławskiej (sezony 1995/1996, 1996/1997 oraz 2000/2001 oraz 2001/2002) gdzie współrealizował premiery m.in.: Carmen Georgesa Bizeta, Czarodziejski Flet Wolfganga Amadeusza Mozarta Don Carlos Giuseppe Verdiego, W latach 2002 – 2005 sprawował kierownictwo artystyczne Chóru przy Filharmonii Wrocławskiej będąc współrealizatorem dzieł oratoryjnych m.in w ramach kolejnych edycji Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans.
Zapraszany jako dyrygent koncertów/widowisk plenerowych lub kierownik chóru współpracuje z większością gwiazd polskiej sceny muzycznej. Jako dyrygent współtworzył największe wydarzenia artystyczne w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 – Ceremonię Otwarcia, FLOW (uznane za największe widowisko multimedialne w historii Wrocławia) oraz Ceremonię Zamknięcia ESK - współpracując z reżyserem Chrisem Baldwinem.
Od wielu lat współpracuje ze znakomitą Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej. Regularnie bierze udział w nagraniach dla wszystkich najważniejszych stacji telewizyjnych w Polsce TVP, TVN oraz Polsat.
Jest laureatem wielu nagród przyznanych m.in. przez Rektorów Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Wrocławskiej Akademii Muzycznej. W roku 2015 został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.
Poza koncertami w Polsce dyrygował w Austrii, Białorusi, Finlandii, Francji, Grecji, na Litwie, w Macedonii, Niemczech, Portugalii, Rosji, Szwajcarii, USA, na Węgrzech i we Włoszech.


marek_kudra

mgr Marek Kudra
dyrygent asystent

Urodzony w Brzegu. Kształcił się w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. J. Elsnera w Brzegu w klasie gitary Bartłomieja Helwinga oraz w Państwowej Szkole Muzycznej II st im. R. Bukowskiego we Wrocławiu w klasie śpiewu prof. Piotra Łykowskiego. Absolwent studiów magisterskich w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki oraz Muzyki Kościelnej w klasie dyrygowania prof. Jolanty Szybalskiej-Matczak. Ponadto studiuje na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki oraz Muzykoterapii w klasie dyrygentury prof. Alana Urbanka.
W latach 2014-2015 pełnił funkcję asystentem dyrygenta w Chórze Kameralnym Akademii Muzycznej „Senza Rigore”. Aktualnie współpracuje z Chórem Uniwersytetu Wrocławskiego „Gaudium” oraz Chórem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Jest pomysłodawcą i kierownikiem artystycznym Książęcej Orkiestry Symfonicznej [daw. Orkiestra Symfoniczna im. Księcia Jerzego II Piasta]. Zespół tworzą młodzi ambitni muzycy którzy koncertują w kraju i za granicą. Do szczególnych osiągnięć zespołu należy zaliczyć udział w 26. Międzynarodowym Festiwalu „Eurochestries” we Francji.
W repertuarze możemy znaleźć między innymi: IX Symfonia e-moll - A. Dvořáka, Requiem - W. A. Mozarta oraz wiele innych.
W styczniu 2017 roku rozpoczął współpracę z Teatrem Muzycznym Arte Creatura, debiutując z spektaklem Księżniczka Czardasza - E. Kálmána.
Na co dzień nauczyciel muzyki oraz animator kultury w środowiskach amatorskich.