Rzeczpospolita Polska

Dla doktorantów

OFERTA DLA DOKTORANTÓW i MŁODYCH NAUKOWCÓW:

1. w obszarze rozwoju osobistego i społecznego:

 • wzmacnianie kompetencji interpersonalnych,
 • rozwijanie samoświadomości i pozytywnego obrazu własnej osoby,
 • kształtowanie kompetencji w zakresie ustalania priorytetów, planowania, organizowania i argumentowania,
 • podnoszenie kompetencji związanych z uczeniem się przez całe życie.

2. w obszarze zarządzania karierą:

 • kształtowanie umiejętności tworzenia i zarządzania planem własnej kariery, w tym zakładania własnej firmy,
 • kształtowanie tzw. „employability skills”, czyli kompetencji koniecznych przy poszukiwaniu pracy np. autoprezentacja, kreatywność, radzenie sobie ze stresem, 
 • kształtowanie i rozwijanie zasobów w zakresie kompetencji wielokulturowych, niezbędnych przy wyjeździe za granicę,
 • pośrednictwo w kontaktach z firmami typu B+R.

 


Metody pracy z doktorantami:

 • coaching,
 • doradztwo zawodowe,
 • testy psychologiczne (np. predyspozycji zawodowych, kompetencji społecznych, inteligencji wielorakiej),
 • warsztaty i szkolenia z kompetencji społecznych, w szczególności tych, które wzmacniają umiejętność pracy w zespole.