Rzeczpospolita Polska

SKN Medycyny Zwierząt Dziko Żyjących „Hubert”

Opiekun:

dr hab. Jakub Nicpoń, prof. nadzw. UPWr
tel. 71 320 5345
e-mail:

Dane kontaktowe:

email:
facebook: https://www.facebook.com/SKNHubert/

O nas:

SKN Medycyny Zwierząt Dziko Żyjących „Hubert” zajmuje się medycyną weterynaryjną zwierząt wolno żyjących. Jesteśmy nowym, ale dynamicznie rozwijającym się kołem naukowym. Zajmujemy się organizacją wykładów dotyczących zwierząt polskich łąk, pól i lasów oraz szerzeniem wiedzy na ich temat. Nasi członkowie aktywnie biorą udział w powstawaniu prac na temat chorób i problemów populacyjnych dotyczących wielu gatunków zwierząt dziko żyjących. Włączamy się w akcje aktywności studenckiej oraz o charakterze charytatywnym, współpracujemy z innymi Studenckimi Kołami Naukowymi.

 


 

Mentor:

dr hab. Jakub Nicpoń, prof. nadzw. UPWr
tel. 71 320–5345
e-mail:

Contact:

e-mail:
facebook: https://www.facebook.com/SKNHubert/

About us:

Veterinary Student Scientific Association Wildlife Animal Medicine "Hubert" conducts research in veterinary medicine of free-living animals. We are new and rapidly growing Student Scientific Association. Our team organize lectures on Polish animals in meadows, fields and forests. The goal is to promote knowledge in this field to the wider public. Members of our association also actively take part in research on diseases and population problems related to wild animals. We bring together student and charity activities and enable interactions with other Student Scientific Associations.