Rzeczpospolita Polska

SKN „Akmeon”

Opiekunowie:

dr hab. Joanna Klećkowska-Nawrot
tel. 71 320 5743
e-mail:

dr Karolina Goździewska-Harłajczuk
tel. 71 320 5743
e-mail: