Rzeczpospolita Polska

Aplikowanie o środki PFRON

Sposobem na zmniejszenie barier w dostępie do wsparcia integracji zawodowej i społecznej oraz usprawnienie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych przez JST, jest wdrażanie rozwiązań informatycznych, które będą ułatwiać Osobom Niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz proces aplikowania o środki PFRON.

Ze względu na konieczność wprowadzenia zmiany w obszarze wymaganych formalności, jak i kontaktów PFRON z klientami, Fundusz stworzył nowoczesne narzędzie informatyczne, które wspiera realizację zadań wynikających z Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Portal informacyjny Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.

Załóż konto w Systemie Obsługi Wsparcia.


plakat_konto_w_systemie_sow_wniosek_online