Rzeczpospolita Polska

Pomoc materialna


Składanie wniosków na rok akademicki 2017/2018 stypendium socjalne


Student wypełnia wniosek i oświadczenie o składzie rodziny w systemie USOS, drukuje je i ze stosownymi załącznikami składa w dziekanacie.
Po pozytywnej weryfikacji przez Dziekana, na podstawie złożonych dokumentów, otrzymuje stypendium socjalne.

Studenci I roku rozpoczynają powyższą procedurę po otrzymaniu legitymacji studenckiej.

 

    Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej

 


 

Wysokość pomocy materialnej

Od dnia 1 października 2018 r. miesięczny dochód netto na jedną osobę w rodzinie studenta uprawniający go do otrzymania pomocy materialnej wynosi 1051,70 zł.

Dochód wyliczany jest na podstawie osiągniętych dochodów w rodzinie studenta w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

plik PDF Wysokość stypendium socjalnego od dnia 1 października 2018 roku plik PDF, 176.55 KB
2018-10-01 08:42
plik PDF Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych od 1 października 2018 roku plik PDF, 204.87 KB
2018-10-01 08:42