Rzeczpospolita Polska

Wzory druków

Druki pomocy materialnej

plik PDF Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu plik PDF, 190.95 KB
2016-09-28 13:49
dokument Word Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innych kierunkach i innych uczelniach - załącznik nr 1 do regulaminu dokument Word, 34.50 KB
2016-09-28 13:49
dokument Word Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej - załącznik nr 2 do regulaminu dokument Word, 78.00 KB
2016-09-28 13:48
dokument Word Wykaz dochodów - załacznik nr 2a do regulaminu dokument Word, 46.50 KB
2016-09-28 13:48
dokument Word Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej w semestrze letnim - załacznik nr 2b do regulaminu dokument Word, 26.50 KB
2016-09-28 13:48
dokument Word Decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego i stypendium socjalnego zwiększonego - załacznik nr 3 do regulaminu dokument Word, 29.00 KB
2016-09-28 13:48
dokument Word Decyzja o przyznaniu stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych - załacznik nr 4 do regulaminu dokument Word, 26.50 KB
2016-09-28 13:48
dokument Word Decyzja o przyznaniu stypendium rektora dla najlepszych studentów - załącznik nr 5 do regulaminu dokument Word, 26.00 KB
2016-09-28 13:48
dokument Word Decyzja o przyznaniu zapomogi - załącznik nr 6 do regulaminu dokument Word, 26.50 KB
2016-09-28 13:48
dokument Word Oświadczenie studenta o wyborze pierwszego kierunku przy rozpoczęciu studiów na następnym kierunku - załącznik nr 7 do regulaminu dokument Word, 35.50 KB
2016-10-06 10:10
dokument Word 2007 Oświadczenie studenta o ukonczeniu, nie ukończeniu studiów - załącznik nr 7a do regulaminu dokument Word 2007, 12.98 KB
2016-09-28 13:49
dokument Word Oświadczenie o zamieszkaniu we Wroclawiu w obiekcie innym niż dom studencki - załącznik nr 8 do regulaminu dokument Word, 36.00 KB
2016-09-28 13:48
dokument Word Oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania w ciągu roku akademickiego - załącznik nr 8a do regulaminu dokument Word, 37.00 KB
2016-09-28 13:48
dokument Word Zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członkow rodziny w danym roku kalendarzowym - załącznik nr 9 do regulaminu dokument Word, 28.00 KB
2016-09-28 13:48
dokument Word Oświadczenie o oplaconych skladkach zdrowotnych - załacznik nr 9a do regulaminu dokument Word, 24.50 KB
2016-09-28 13:48
dokument Word Oświadczenie o wysokości dochodu członka rodziny podlegajacego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osob fizycznych uzyskanego w danym rok - załacznik nr 10 do regulaminu dokument Word, 36.00 KB
2016-09-28 13:48
dokument Word Oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodu podlegajacego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego w danym roku - załacznik nr 10a do regulaminu dokument Word, 38.00 KB
2016-09-28 13:48
dokument Word Oświadzczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczaltowanym podatku dochodowym od niektorych przychodów - załącznik nr 11 do regulaminu dokument Word, 27.50 KB
2016-09-28 13:48
dokument Word Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegajacego opodatkowaniu w danym roku kalendarzowym - załącznik nr 12 do regulaminu dokument Word, 49.00 KB
2016-09-28 13:48
dokument Word Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego - załącznik nr 13 do regulaminu dokument Word, 30.50 KB
2016-09-28 13:48
dokument Word Oświadczenie o nieosiagnieciu dochodu - załącznik nr 14 do regulaminu dokument Word, 30.50 KB
2016-09-28 13:48
dokument Word Oświadczenie o pobieraniu nauki - załacznik nr 15 do regulaminu dokument Word, 32.00 KB
2016-09-28 13:49
dokument Word Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu ze względu na jego utratę - załącznik nr 16 do regulaminu dokument Word, 36.00 KB
2016-09-28 13:49
dokument Word Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu ze względu na jego uzyskanie - załącznik nr 16a do regulaminu dokument Word, 35.50 KB
2016-09-28 13:49
dokument Word Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów - załączniki nr 17 do regulaminu dokument Word, 34.00 KB
2016-09-28 13:49
dokument Word Wykaz osiągnięć - załącznik nr 17a do regulaminu dokument Word, 39.00 KB
2016-09-28 13:49
dokument Word Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych - załacznik nr 18 do regulaminu dokument Word, 33.50 KB
2016-09-28 13:49
dokument Word Wniosek o przyznanie zapomogi - załacznik nr 19 do regulaminu dokument Word, 31.00 KB
2016-09-28 13:49
dokument Word Podanie o przyznanie miejsca w domu studenckim - załącznik nr 20 do regulaminu dokument Word, 68.00 KB
2016-09-28 13:49
dokument Word Podanie o przyznanie pokoju małżeńskiego w domu studenckim - załącznik nr 20a do regulaminu dokument Word, 73.00 KB
2016-09-28 13:49

 

Druki do rozliczania dofinansowania uzyskanego z funduszu socjalno-wychowawczego

przez studentów działających w studenckich kołach naukowych, oddziałach uczelnianych organizacji o zasięgu ogólnopolskim, grupach twórczych czy klubach:

 

Program, regulamin i dokumentacja praktyk studenckich