Rzeczpospolita Polska

Wakacyjny depozyt


 

Wakacyjny depozyt rzeczy dla mieszkańców domu studenckiego może funkcjonować w akademiku od 1 lipca do 30 października każdego roku. Depozyt może działać pod warunkiem podjęcia się opieki nad nim przez członków Rady Mieszkańców lub w przypadku jej braku studenta – mieszkańca danego domu studenckiego.

Rzeczy nieodebrane do dnia 30 października przekazane zostaną jednostkom zewnętrznym prowadzącym działalność charytatywną.