Rzeczpospolita Polska

Studia bioinformatyka

bioinformatyka

Studia na kierunku bioinformatyka skierowane są do osób o zainteresowaniach obejmujących biologię, zwłaszcza genetykę, oraz informatykę, ze szczególnym uwzględnieniem technik programowania i zdolnościach do przedmiotów ścisłych. Absolwent bioinformatyki ma kompetencje umożliwiające podjęcie pracy w jednostkach zajmujących się przetwarzaniem danych biologicznych przy użyciu narzędzi bioinformatycznych, takich jak firmy farmaceutyczne, firmy bioinformatyczne, laboratoria badawcze i usługowe, jednostki naukowe placówek klinicznych oraz ośrodki oceny genetycznej zwierząt i roślin. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach: bioinformatyka, biologia, zootechnika i rolnictwo oraz kierunkach pokrewnych.

Studia stacjonarne

  • pierwszego stopnia 3-letnie licencjackie
  • drugiego stopnia 2-letnie magisterskie (dające tytuł magistra inżyniera)

Specjalności na studiach stacjonarnych drugiego stopnia

  • biostatystyka i programowanie bioinformatyczne
  • techniki programistyczne w biologii molekularnej

Jednostka prowadząca

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
ul. J. Chełmońskiego 38C
50-630 Wrocław

Dziekanat
tel. 71 3205 855
e-mail: