Rzeczpospolita Polska

Studia budownictwo


budownictwo

Studia na kierunku budownictwo zapewniają wykształcenie, które w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne stanowi podstawę do twórczej pracy w zakresie projektowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, nadzorowania procesów budowlanych i zarządzania nimi z zastosowaniem nowoczesnej techniki komputerowej. Absolwenci kierunku budownictwo mogą ubiegać się o uprawnienia do projektowania i kierowania robotami, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i instalacyjnej, umożliwiające im wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto są oni dobrze zorientowani w specyfice środowiska wiejskiego i w problematyce ochrony przyrody.

 

Studia stacjonarne

  • pierwszego stopnia 3,5 letnie inżynierskie
  • drugiego stopnia 1,5-roczne magisterskie

Specjalności na studiach drugiego stopnia

  • konstrukcje budowlane

Studia niestacjonarne

  • pierwszego stopnia 4-letnie inżynierskie
  • drugiego stopnia 2-letnie magisterskieJednostka prowadząca

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Plac Grunwaldzki 24
50-363 Wrocław

Dziekanat studia stacjonarne
tel. 71 320 1554
e-mail:
Dziekanat studia niestacjonarne
tel. 71 320 5510
e-mail: