Rzeczpospolita Polska

Studia inżynieria bezpieczeństwa


inzynieria_bezpieczenstwa


Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa przygotowują absolwentów do zadań w zakresie analizy ryzyka i monitorowania zagrożeń, oceny prawdopodobnych skutków katastrof naturalnych i awarii obiektów technicznych, zapobiegania katastrofom obiektów technicznych, usuwania i ograniczania strat powodowanych katastrofami ekologicznymi i przemysłowymi, zmniejszania negatywnych skutków środowiskowych będących następstwem katastrof, bezpieczeństwa produkcji żywności, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Studia stacjonarne

  • pierwszego stopnia – 3,5-letnie inżynierskie
  • drugiego stopnia – 1,5-letnie magisterskie


Specjalności na studiach stacjonarnych drugiego stopnia

  • bezpieczeństwo ekologiczne
  • bezpieczeństwo i higiena pracy

Jednostka prowadząca

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Plac Grunwaldzki 24a
50-363 Wrocław

Dziekanat studiów stacjonarnych
tel. 71 320 1571
e-mail:

Dziekanat studiów niestacjonarnych
tel. 71 320 5510
e-mail: