Rzeczpospolita Polska

Studia ochrona środowiska


ochrona_srodowiska

Studia na tym kierunku zapewniają wszechstronne wykształcenie w zakresie ochrony środowiska obejmujące również zagadnienia związane z zagospodarowaniem i urządzaniem terenów wiejskich oraz wiedzą w ramach wybranej specjalizacji (np. ochrona gleb, ochrona wód, ekologia rolnicza).

Celem kształcenia w tym kierunku jest przygotowanie absolwentów do pracy w organach administracji państwowej i samorządowej w działach związanych z ochroną i monitorowaniem środowiska przyrodniczego, w firmach realizujących inwestycje techniczne oddziałujące na środowisko lub wykonujących zabezpieczenia przed niekorzystnym oddziaływaniem różnych obiektów na wody i gleby, w firmach monitorujących środowisko w instytucjach finansujących inwestycje ekologiczne.

Studia stacjonarne

  • pierwszego stopnia 3,5 -letnie inżynierskie
  • drugiego stopnia 1,5 -roczne magisterskie

Specjalności na studiach stacjonarnych drugiego stopnia

  • ekologia i ochrona przyrody,
  • ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych,
  • ochrona wód
  • zarządzanie ryzykiem środowiskowym
  • gospodarowanie środowiskiem

 

Jednostka prowadząca


Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wydział Przyrodniczo–Technologiczny
Pl. Grunwaldzki 24A
50-363 Wrocław

 

Dziekanat
tel. 71 320 1540
e-mail: