Rzeczpospolita Polska

Studia rolnictwo


rolnictwo

Absolwent studiów na kierunku rolnictwo zdobywa wiedzę w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Program studiów zapewnia zdobycie podstawowej wiedzy biologiczno-chemicznej i ekologicznej, znajomości ekonomiki, organizacji i zarządzania produkcją oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej. Studenci tego kierunku będą nabywali umiejętności wykonywania i opracowywania wyników eksperymentów badawczych, metodycznego prowadzenia badań rolniczych oraz przetwarzania danych przy użyciu nowoczesnych technik informatycznych.

Na kierunku rolnictwo funkcjonują specjalizacje magisterskie: agronomia, ekologiczne podstawy i skutki nawożenia, gleboznawstwo, hodowla roślin i nasiennictwo, rolnictwo górskie i agroturystyka, ochrona roślin, doradztwo rolnicze. Ta duża liczba specjalizacji pozwala na kształcenie zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami oraz zwiększa szansę na znalezienie pracy. Wielu studentów kierunku rolnictwo odbywa praktyki w Niemczech, Austrii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Francji, Norwegii i Szwajcarii.

Studia stacjonarne:

  •    pierwszego stopnia 3,5-letnie inżynierskie
  •    drugiego stopnia 1,5-roczne magisterskie

Studia niestacjonarne:

  • pierwszego stopnia 4-letnie inżynierskie
  • drugiego stopnia 1,5-roczne magisterskie

Jednostka prowadząca

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
Pl. Grunwaldzki 24A
50-363 Wrocław

Dziekanat studiów stacjonarnych
tel. 71 320 1540
e-mail:

Dziekanat studiów niestacjonarnych
tel. 71 320 1543
e-mail: