Rzeczpospolita Polska

Studia technika rolnicza i leśna


technika_rolnicza_i_lesna
 

Studenci kierunku technika rolnicza i leśna uzyskują specjalistyczne wykształcenie obejmujące wiedzę w zakresie biologiczno-przyrodniczych podstaw rolnictwa, techniki (przykładowo: mechaniki i wytrzymałości, części maszyn, technologii materiałów, pojazdów i maszyn rolniczych, technologii napraw itp.) oraz nowoczesnych metod marketingu i zarządzania.
Zdobyta wiedza i umiejętności sprawiają, że absolwenci tego kierunku są zatrudnieni w biurach konstrukcyjnych, zakładach produkcyjnych, handlu oraz organizacjach działających na rzecz rolnictwa.

Studia stacjonarne

  • pierwszego stopnia 3,5-letnie inżynierskie
  • drugiego stopnia 1,5-roczne magisterskie

Specjalności na studiach stacjonarnych drugiego stopnia

  • inżynieria rolnicza i leśna,
  • inżynieria rolno-spożywcza,

Jednostka prowadząca

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
Pl. Grunwaldzki 24A
50-363 Wrocław

Dziekanat
tel. 71 320 1539
e-mail: