Rzeczpospolita Polska

Studia weterynaria


weterynaria
 

Współczesna medycyna weterynaryjna stanowi zespół nauk powiązanych z naukami rolniczymi. Liczne zadania nauki i praktyki weterynaryjnej sprowadzają się do dwóch głównych celów: zachowania zdrowia i maksymalnej zdolności produkcyjnej zwierząt gospodarskich oraz ochrony zdrowia człowieka. Cele te realizuje lecznictwo i profilaktyka oraz zwalczanie u zwierząt chorób zaraźliwych, które mogą zagrażać człowiekowi (zoonozy) i kontrola sanitarna środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

Szerokie podstawy z zakresu nauk biologicznych są konieczne zarówno w czasie studiów na kierunku weterynaria, jak i w późniejszej pracy zawodowej. Lekarze medycyny weterynaryjnej mogą być zatrudniani zarówno w służbie państwowej, jak i w prywatnej praktyce lekarsko-weterynaryjnej.

Studia stacjonarne

  • 5,5-letnie magisterskie

Studia niestacjonarne

  • 5,5-letnie magisterskie

Jednostka prowadząca

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
ul. Norwida 31
50-375 Wrocław

Dziekanat
tel. 71 320 5107, 71 320 5244
e-mail: