Rzeczpospolita Polska

Studia zootechnika


zootechnika

Kształcenie kierunkowe na studiach kierunku zootechnika obejmuje: biologię rozrodu, genetykę i metody doskonalenia zwierząt gospodarskich i domowych, dobrostan zwierząt, rybactwo, pszczelarstwo, żywienie zwierząt i paszoznawstwo, ocenę surowców pochodzenia zwierzęcego, ekologię i ochronę środowiska, informatykę, ekonomię, zarządzanie i marketing. Na studiach magisterskich kierunku zootechnika, realizowanych wyłącznie w systemie indywidualnych programów nauczania, funkcjonują cztery specjalności magisterskie: hodowla i użytkowanie koni, hodowla zwierząt  towarzyszących, wolno żyjących i laboratoryjnych, hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich, produkcja pasz i doradztwo żywieniowe. 

Studenci mogą dowolnie modyfikować zakres zdobywanej wiedzy, wybierając przedmioty zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
Studia zootechniczne przygotowują do prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz do pracy w nadzorze hodowlanym (stacje hodowli i unasienniania zwierząt, związki hodowców i producentów, stadniny koni), w doradztwie rolniczym, w służbach ekologicznych, w administracji i usługach rolniczych oraz przemyśle paszowym.

 

Studia stacjonarne

  • pierwszego stopnia 3,5-letnie inżynierskie
  • drugiego stopnia 1,5-roczne magisterskie

 

Specjalności na studiach drugiego stopnia

  • hodowla  i użytkowanie zwierząt gospodarskich
  • hodowla i użytkowanie koni
  • hodowla zwierząt towarzyszących i wolno żyjących
  • produkcja pasz i doradztwo żywieniowe


Studia niestacjonarne

  • pierwszego stopnia 4-letnie inżynierskie
  • drugiego stopnia 1,5-roczne magisterskie


Specjalności

  • hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich
  • produkcja pasz i doradztwo żywieniowe


Jednostka prowadząca

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
ul. J. Chełmońskiego 38C
50-630 Wrocław

Dziekanat studiów stacjonarnych
tel. 71 320 5855
e-mail:

Dziekanat studiów niestacjonarnych
tel. 71 320 5854
e-mail: