Rzeczpospolita Polska

Studia zarządzanie i inżynieria produkcji


zarzadzanie_i_inzynieria_produkcji
 

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji przygotowują do zarządzania procesami produkcyjnymi, organizowania i zarządzania personelem oraz koordynowania prac zespołów pracowniczych, a także do udziału w realizacji oraz wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych, zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych. Absolwent jest przygotowany do doradztwa technicznego i organizacyjnego zakresie inżynierii i organizacji produkcji rolniczej w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach związanych z inżynierią produkcji rolniczej, a także w jednostkach projektowych i doradczych z zakresu inżynierii produkcji oraz w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.


Studia stacjonarne

  • pierwszego stopnia 3,5-letnie inżynierskie
  • drugiego stopnia 1,5-roczne magisterskie
 

Jednostka prowadząca

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Przyrodniczo–Technologiczny
Pl. Grunwaldzki 24A
50-363 Wrocław

Dziekanat
tel. 71 320 15 42
e-mail: