Rzeczpospolita Polska

Krajowe Ramy Kwalifikacji


Krajowe Ramy Kwalifikacji to opis wzajemnych relacji między kwalifikacjami, integrujący różne krajowe podsystemy kwalifikacji. Służy on przede wszystkim większej przejrzystości, dostępności i jakości zdobywanych kwalifikacji. KRK stworzone zostały między innymi dla potrzeb rynku pracy i społeczeństwa obywatelskiego. Ważny jest także fakt, że KRK zawierają opis hierarchicznego systemu poziomów kwalifikacji – każda kwalifikacja jest umieszczona na jednym z tych poziomów.

Krajowe Ramy Kwalifikacji – serwis WWWWydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


Wydział Medycyny Weterynaryjnej


Wydział Nauk o Żywności

Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Studia I stopnia:

  Studia II stopnia:


Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne