Rzeczpospolita Polska

Jak przygotować programy kształcenia - wytyczne ministerstwa


Opracowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Jak przygotować programy kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego?”, które może być dla uczelni przewodnikiem w dostosowywaniu procesu dydaktycznego do nowych regulacji wynikających z nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym w części dotyczącej KRK.