Rzeczpospolita Polska

Wytyczne dla rad wydziałów do projektowania programów kształceniaWytyczne dla rad wydziałów do projektowania planów studiów i programów kształcenia – uchwała nr 82/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2011 roku