Rzeczpospolita Polska

Zasady organizacji procesu kształcenia w Uniwersytecie Przyrodniczym we WrocławiuZasady organizacji procesu kształcenia w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wprowadzono zarządzeniem nr 153/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 października 2014 roku