Rzeczpospolita Polska

Studia medycyna roślin


madycyna_roslin

Studia na kierunku medycyna roślin skierowane są do osób o zainteresowaniach przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem botaniki i ekologii. Absolwent tego kierunku uzyskuje wiedzę z zakresu biologii oraz ekologicznych aspektów występowania i rozwoju czynników chorobotwórczych roślin, a także zagrażających im szkodników i chwastów oraz umie rozpoznać choroby roślin, szkodniki i chwasty oraz podejmować optymalne działania w celu ich zwalczania. Uzyskana na studiach wiedza pozwala na skuteczne i bezpieczne dla środowiska oraz ekonomicznie uzasadnione ograniczanie czynników szkodliwych i podejmowanie działań profilaktycznych z uwzględnieniem różnych form monitoringu i systemów wspomagania decyzji. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia samodzielnej pracy w służbach fitosanitarnych.


Studia stacjonarne

  • pierwszego stopnia 3,5 letnie inżynierskie
  • drugiego stopnia 1,5 roczne magisterskie


Jednostka prowadząca

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
Pl. Grunwaldzki 24A
50-363 Wrocław

Dziekanat

tel. 71 320 1543
e-mail: