Rzeczpospolita Polska

Studia żywienie człowieka i dietetyka


zywienie_czlowieka_i_dietetyka
 

Absolwenci na kierunku żywienie człowieka i dietetyka mają rozległą wiedzę z zakresu racjonalnego żywienia człowieka zdrowego i chorego w zależności od wieku, płci, stanu fizjologicznego oraz aktywności fizycznej. Absolwent jest specjalistą umiejącym wskazywać zagrożenia wynikające z niewłaściwego sposobu żywienia w chorobach dietozależnych oraz określać zalecenia i opracowywać modele żywienia najlepiej służące utrzymaniu zdrowia. Studia przygotowują do pracy w instytucjach prowadzących żywienie zbiorowe oraz zajmujących się nadzorem nad prawidłowym żywieniem, a także pracownika podejmującego indywidualną działalność ukierunkowaną na profilaktykę zaburzeń stanu zdrowia związanych z żywnością i żywieniem, promocje zdrowego żywienia i poradnictwo w tym zakresie. Absolwenci są również specjalistami w zakresie technologii żywności i gastronomicznej oraz jakości zdrowotnej żywności w oparciu o nowoczesne metody analityczne i linie produkcyjne zakładów żywienia zbiorowego i przemysłu spożywczego.

 Studia stacjonarne

  • pierwszego stopnia 3,5-letnie licencjackie
  • drugiego stopnia 1,5-letnie magisterskie

Jednostka prowadząca

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
ul. Chełmońskiego 37/41
51-630 Wrocław